Cách xác định tốc độ kết nối mạng Wi-Fi và Ethernet Windows 10

Bạn đang thắc mắc về cách xác định tốc độ kết nối mạng Wi-Fi và Ethernet của bộ adapter network? Dưới đây là bốn cách để tìm hiểu trên Windows 10.

Trên Windows 10, adapter mạng là một thành phần thiết yếu để kết nối với mạng internet bằng kết nối có dây hoặc không dây và việc hiểu tốc độ hiện tại có thể hữu ích trong nhiều tình huống.

Ví dụ: kiểm tra tốc độ rất hữu ích để tìm hiểu xem bộ adapter có hoạt động theo thông số kỹ thuật của nó hay không và có thể giúp bạn chẩn đoán các vấn đề về hiệu suất. Nếu bạn đang nâng cấp dịch vụ internet của mình lên một mức nhanh hơn, thì việc biết tốc độ tối đa của bộ adapter Wi-Fi hoặc Ethernet sẽ giúp xác nhận xem bạn có thể tận dụng tất cả băng thông hay không. Nếu bạn định nâng cấp mạng lên 10Gbps, bạn có thể nhanh chóng xác định xem mình có cần thay đổi card mạng hay không. Hoặc nếu bạn sử dụng bộ adapter mạng USB không có bất kỳ thông tin nào, việc kiểm tra tốc độ sẽ cho biết bạn đang sử dụng chipset 100Mbps hay 1Gbps.

Dù bạn sử dụng card mạng nào, Windows 10 đều cung cấp các tính năng khác nhau để xác nhận tốc độ liên kết của kết nối bằng cách sử dụng Settings, Control Panel, và các dòng lệnh với PowerShellCommand Prompt.

Hướng dẫn này sẽ giúp bạn một số cách để xác định tốc độ kết nối với mạng, cho dù bạn đang sử dụng kết nối có dây hay không dây.

CÁCH KIỂM TRA TỐC ĐỘ BỘ CHUYỂN ĐỔI MẠNG TỪ SETTINGS

Để xem tốc độ kết nối cho bộ adapter Wi-Fi hoặc Ethernet, hãy làm theo các bước sau:

 1. Mở Settings.
 2. Bấm vào Network & Internet.
 3. Nhấp vào Status.
 4. Trong phần “Change your network settings“, nhấp vào tùy chọn “View your network properties”.
 1. Trong phần “Properties“, hãy tìm network adapter (Wi-Fi hoặc Ethernet).
 2. Xác định tốc độ kết nối trong trường “Link speed (Receive/Transmit)“.

Sau khi bạn hoàn thành các bước, ứng dụng Settings sẽ hiện tốc độ mà bộ adapter sử dụng để kết nối với mạng.

CÁCH KIỂM TRA TỐC ĐỘ ADAPTER MẠNG TỪ CONTROL PANEL

Để xác định tốc độ adapter bằng cài đặt Control Panel, hãy làm theo các bước sau:

 1. Mở Control Panel.
 2. Bấm vào Network and Internet.
 3. Nhấp vào Network and Sharing Center.
 4. Nhấp vào “Change adapter settings” trong pane bên trái.
 1. Bấm đúp vào network adapter (Ethernet hoặc Wi-Fi).
 1. Kiểm tra tốc độ kết nối trong trường Tốc độ.

Sau khi hoàn thành các bước, bạn sẽ hiểu rõ hơn về tốc độ kết nối cho bộ adapter Ethernet hoặc Wi-Fi được kết nối với mạng.

CÁCH KIỂM TRA TỐC ĐỘ BẰNG COMMAND PROMPT

Để biết tốc độ của bộ adapter không dây hoặc có dây bằng Command Prompt, hãy làm theo các bước sau:

 1. Mở Start.
 2. Tìm kiếm Command Prompt và nhấp vào kết quả trên đầu để mở bảng điều khiển.
 3. Nhập lệnh sau để xác định tốc độ kết nối cho tất cả các bộ adapters Ethernet và Wi-Fi rồi nhấn Enter:
wmic nic where netEnabled=true get name, speed

Xác nhận tốc độ của network adapter.
Sau khi hoàn thành các bước, bạn sẽ có thể xác định tốc độ (tính bằng bit) mà card mạng sử dụng để kết nối.

CÁCH KIỂM TRA BẰNG POWERSHELL

Để kiểm tra tốc độ kết nối Ethernet hoặc Wi-Fi trên Windows 10 bằng PowerShell, hãy làm theo các bước sau:

 1. Mở Start.
 2. Tìm kiếm PowerShell và nhấp vào kết quả để mở bảng điều khiển.
 3. Nhập lệnh sau để xác định tốc độ kết nối cho tất cả các bộ adapters Ethernet và Wi-Fi rồi nhấn Enter:
Get-NetAdapter | select interfaceDescription, name, status, linkSpeed

Kiểm tra tốc độ kết nối card mạng Wi-Fi hoặc Ethernet.
Sau khi bạn hoàn thành các bước, PowerShell sẽ hiển thị tốc độ kết nối ở định dạng thân thiện với người dùng (ví dụ: 780 Mbps và 1 Gbps).

Vậy là mình đã hướng dẫn cho mọi người cách xác định tốc độ kết nối mạng Wifi và Ethernet trên windows 10. nếu có thắc mắc gì thì để lại bình luận nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like