Tạo trang chuyển hướng link download cho WordPress

Hiện nay có rất nhiều bạn đang dùng WordPress để làm trang chia sẻ phần mềm, ứng dụng. Và các bạn muốn làm cho Blog của mình trở nên chuyên nghiệp hơn khi người dùng bấm vào link download và nó sẽ chuyển sang một trang chuyển hướng đẹp và chèn quảng cáo để thêm chi phí nuôi Blog. Trong bài viết này, mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách tạo trang chuyển hướng link download cho WordPress dễ hiểu nhất để ai cũng có thể làm được.

Tạo trang chuyển hướng link cho WordPress

Chức năng chuyển hướng liên kết ngoài ta thường thấy ở các diễn đàn vbulletin. Khi bạn click vào một liên kết không thuộc website, bạn sẽ được chuyển hướng đến một trang thông báo với nội dung từ chối trách nhiệm liên quan đến liên kết bạn click vào. Hoặc các trang web cũng có thể sử dụng chức năng này để tăng lượt hiển thị quảng cáo…

Ta sẽ sử dụng plugin Better WordPress External Links. Đây là một plugin miễn phí bạn có thể tìm và tải về từ thư viện plugins của WordPress.

1. Tạo trang chuyển hướng link download cho WordPress

Đầu tiên là bạn tạo một file có tên page–redirect-to.php và tải lên thư mục wp-content/themes/tên_theme_sử_dụng

Trong file page–redirect-to.php bạn vừa tải lên host các bạn copy nội dung bên dưới đây và dán vào nó.

<?php
// get the redirection url from GET variable
$redirect_to = !empty($_GET['url'])
 ? trim(strip_tags(stripslashes($_GET['url'])))
 : '';
 
$wait_time  = 20000; // thời gian tự động chuyển hướng (tính bằng millisecond - ở đây là 20000 = 20s).
$wait_seconds = $wait_time / 1000;
 
add_action('wp_head', 'redirect_to_no_index', 99);
function redirect_to_no_index()
{
?>
  <!-- tắt index trang này -->
 <meta name="robots" content="noindex, follow">

<?php
}
 
add_action('wp_head', 'redirect_to_external_link');

function redirect_to_external_link()
{
  global $redirect_to, $wait_seconds, $wait_time;
  
  if (empty($redirect_to) || empty($wait_time)) {
  return;
  }
  ?>

  <script>var redirect = window.setTimeout(function(){window.location.href='<?php esc_html_e($redirect_to); ?>'},<?php echo $wait_time; ?>);</script>
  <noscript><meta http-equiv="refresh" content="<?php echo $wait_seconds; ?>;url=<?php esc_attr_e($redirect_to); ?>">></noscript>
 
 <?php
}
get_header(); //hiện thị header 
?> 

 <div id="redirect-page-content" style="width: 100%; background:#fff; height: 50%; margin: 0px 0px 0px 0px; text-align: center; font-size: 18px;">
    <div class="redirect-message">
    <?php if (!empty($redirect_to)) {
    //echo '<p style="font-size: 95%;margin: 8px !important; color: #191919;">BẠN ĐANG ĐƯỢC CHUYỂN ĐẾN TRANG LIÊN KẾT</p>';
    //printf(__('<strong style="margin: 8px !important;">%s</strong>'),esc_html($redirect_to));
    ?>
     <p style="font-size: 90%;margin: 8px 0px 15px 0px !important;color: #ed2a2a;"><strong>TỰ ĐỘNG CHUYỂN ĐẾN TRANG LIÊN KẾT SAU <span style="color: #01a5cc" id="timer"></span> GIÂY </strong></p> 
    
     <?php
    } else {
    _e('Link chuyển hướng bị lỗi');
    }
    ?>
    </div>
 </div>


<script>
document.getElementById('timer').innerHTML = <?php echo $wait_seconds;?>;
var timer = <?php echo $wait_seconds;?>;
var interval = setInterval(function() {
  var seconds = timer;
  if (seconds > 0) {
  --seconds; 
  document.getElementById('timer').innerHTML = seconds + "";
  timer = seconds;
  }
  else {
 
  }
 
 }, 1000);
</script>

Bạn để ý thay đổi thời gian chờ chuyển hướng tại line 7 (1000 = 1s)

$wait_time  = 20000;

2. Cài Plugin chuyển hướng

Sau khi các bạn được bước ở bên trên bây giờ là đến lúc cài Plugin tạo chức năng chuyển hướng:

Download Plugin : Better WordPress External Links

Khi bạn tìm trên kho plugin wp sẽ có plugin này, cài đặt sẽ báo có thể không tương thích với wp của bạn (vì lâu không cập nhật). Bạn đừng lo, nó hoàn toàn hoạt động tốt với wp mới nhất hiện nay là Version 6.4.3

Sau đó các bạn cài đặt và active giống như các plugin khác mà bạn đã cài. Sau đó bạn vào Setting – BWP External Link để tiến hành cài đặt.

Các bạn tìm đến đoạn External link prefix sau đó chọn A custom URL. Dòng bên dưới các bạn copy link trang chuyển hướng bạn làm lúc đầu. Như trong ví dụ bên trên của mình làm thì nó có dạng là:

https://thanhnghiep.xyz/redirect-to/?url=

Các bạn nhớ thay đổi đường link websites của bạn vào trên nhé.

Sau đó bấm lưu để kết thúc quá trình cài đặt.

Sau khi cài đặt thành công thì nó sẽ có và hiển thị như hình dưới (do mình đã thêm quảng cáo vào nên nó có 2 phần quảng cáo như trong hình nhé)

Vậy là xong rồi, tất cả các link dẫn tới các site khác không giống domain của website bạn đều đổi qua trang chuyển hướng link có thời gian chờ bạn vừa tạo này, thật dễ thực hiện trên WordPress phải không nào? có thắc mắc gì cứ để lại bình luận nhé, mình sẽ giải đáp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like

Cách xóa email cũ trong Gmail

Thật dễ dàng để xóa tất cả email của bạn trong Gmail nhưng có nhiều khả năng bạn chỉ muốn xóa những email cũ không còn phù hợp nữa. Mình…